June 24, 2014

בתקופה האחרונה אנו עדים ליותר ויותר מעשי אלימות המתרחשים בין בני זוג.

לא בכדי נושא זה כבר עלה והוצג, מספר רב של פעמים, הן בכתבות בטלוויזיה, הן ברדיו והן בשאר סוגי המדיה האחרים.

הגם שנתנו לנושא זה מספיק "זמן מסך", עדיין עולה השאלה האם המשטרה מתרשלת בתפקידה או שמע צריך "לד...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים: